Sepulcro tradicionalmente atribuído a Fernando II (1137 – 1188)

Sepulcro tradicionalmente atribuído a Fernando II (1137 – 1188)

Fernando II foi un rei fundamental para a catedral compostelá, impulsando a fin das obras, coa xenerosa pensión vitalicia concedida ao Mestre Mateo en 1168. En 1180, deixou escrita a súa elección da catedral compostelá como lugar de enterramento e, á súa morte, en...
Sepulcro da Raíña Berenguela (1108 – 1149)

Sepulcro da Raíña Berenguela (1108 – 1149)

Filla do Conde de Barcelona Berenguer III, contraeu matrimonio concertado con quen habería de converterse no Emperador Afonso VII. Foi unha raíña moi popular e respectada, con moita influencia na corte, pero tamén astuta xa que logrou que as tropas inimigas se...
Sepulcro de Pedro Froilaz, Conde de Traba (ca. 1075 – 1126)

Sepulcro de Pedro Froilaz, Conde de Traba (ca. 1075 – 1126)

Personaxe crave na historia de Galicia nos últimos anos do século XI e principios do século XII. Trátase da incorporación máis recente ao Panteón Real compostelán, pois aínda que foi enterrado na catedral tras a súa morte en 1126, non se sumou ao conxunto ata 800 anos...