O Panteón Real Compostelán
Orixinalmente, o Panteón Real compostelán situábase no extremo norte do cruceiro, no espazo hoxe ocupado pola capela de Santa Catalina. Alí repousaban, entre outros, os reis Fernando II e Afonso IX, Dª Berenguela, Raimundo de Borgoña ou o Infante Fernando Afonso, fillo primoxénito de Afonso IX. En 1535 o Panteón trasladouse á súa actual localización, provocando certa confusión nalgún dos sepulcros.