Tradicionalmente, este sepulcro foi identificado co do rei Afonso VIII (IX), aínda que cuestións estilísticas parecen levar a peza a un momento anterior que encaixaría cronoloxicamente cos últimos anos do proxecto mateano, tras a morte de Fernando II. Aínda que realmente correspondíalle, como Rei de Galicia e León, ser Afonso VIII, a historiografía tradicional asignoulle o IX para diferencialo do seu curmán, rei de Castela naquela época. Afonso VIII (IX) foi un monarca fundamental para Galicia, fundou varias cidades, entre elas A Coruña e apoiou decididamente a sede compostelá e as peregrinacións a Santiago. Baixo o seu reinado, tivo lugar, o 21 de abril de 1211, a solemne cerimonia de consagración da catedral á que asistiu co seu primoxénito Fernando Afonso e cos principais personaxes do seu corte. Faleceu en Sarria en setembro de 1230, no curso dunha peregrinación a Compostela que culminou morto para ser enterrado no Panteón Real que se conformou institucionalmente durante o seu reinado.

Posible confusión na atribución dos sepulcros de Fernando II e Afonso VIII (IX)

Orixinalmente, o Panteón Real situábase no extremo norte do cruceiro da catedral, onde agora se atopa a capela de Santa Catalina. En 1535, trasladouse á súa localización actual e no desprazamento puido producirse certa confusión nas identidades dos sepulcros.
En concreto, por cuestións formais e estilísticas, é posible que as identidades dos enterramentos dos reis Fernando II e Afonso VIII (IX) estean intercambiadas de forma que, o atribuído ao primeiro sería en realidade o segundo e viceversa.

Modelo 3D
Vídeo