Escolares

A finalidade desta actividade é dar valor a espazos da Catedral pouco coñecidos, como é o Panteón Real, así como aos personaxes que foron fundamentais para a nosa historia e para a construción deste gran templo, que aínda que viviron hai moitos séculos.

Adultos

Programa educativo para adultos. Visitas temáticas para axudar a coñecer un pouco máis os personaxes que compoñen este espazo do Museo Catedralicio.