Este monográfico forma parte do proxecto O Panteón Real de Compostela: A Alianza do Regnum e o Sacerdotium para a configuración dun Templo Nacional, desenrolado ao abeiro da convocatoria de Premios sobre o Reino Medieval de Galicia da Deputación da Coruña.

 • Promove: Fundación Catedral de Santiago
 • Colabora: Deputación provincial da Coruña
 • Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
 • Coordinación e programa educativo: Carlota Araya Núñez, Laura Codesido Mella e Claudia Gómez Cabrera
 • Comunicación: Jaime Mera García
 • Museografía: Paulino Sánchez Chao / Casa da Fábrica da Catedral de Santiago 
 • Iluminación: Arkilum / Ignacio Valero
 • Vídeos: 100×100 comunicación + creatividade
 • Fotografía: Adolfo Enríquez
 • Modelos 3D: Margen fotografía
 • Deseño e desenrolo web: La Cosa Gráfica