Que son as cookies?
En inglés, o termo “cookie” significa galleta, pero no ámbito da navegación web, unha “cookie” é algo completamente distinto. Cando accede ao noso Sitio web, no navegador do seu dispositivo almacénase unha pequena cantidade de texto que se denomina “cookie”. Este texto contén información variada sobre a súa navegación, hábitos, preferencias, personalizacións de contidos etc…

Existen outras tecnoloxías que funcionan de maneira similar e que tamén se usan para recompilar datos sobre a túa actividade de navegación. Chamaremos “cookies” a todas estas tecnoloxías no seu conxunto.

Os usos concretos que facemos destas tecnoloxías descríbense no presente documento.

Para que se utilizan as cookies nesta web?
As cookies son unha parte esencial de como funciona o Sitio web. O obxectivo principal das nosas cookies é mellorar a súa experiencia na navegación. Por exemplo, para lembrar as súas preferencias (idioma, país etc.)/ etc.) durante a navegación e en futuras visitas. A información recollida nas cookies permítenos ademais mellorar a web, adaptala aos seus intereses como usuario, acelerar as procuras que realice etc..

En determinados casos, se obtivemos o seu previo consentimento informado, poderemos utilizar cookies para outros usos, por exemplo para obter información que nos permita mostrarlle publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación.

Para que NON se utilizan as cookies nesta web?
Nas cookies que utilizamos non se almacena información sensible de identificación persoal como o seu nome, dirección, o teu contrasinal etc…

Quen utiliza a información almacenada nas cookies?
A información almacenada nas cookies do noso Sitio web é utilizada exclusivamente por nós, fóra daquelas identificadas máis adiante como “cookie de terceiros”, que son utilizadas e xestionadas por entidades externas que nos proporcionan servizos que melloran a experiencia do usuario. Por exemplo as estatísticas que se recollen sobre o número de visitas, o contido que máis gusta etc…

Como pode evitar o uso de cookies neste Sitio web?
Se prefire evitar o uso das cookies, pode REXEITAR o seu uso ou pode CONFIGURAR as que quere evitar e as que permite utilizar (neste documento dámoslle información ampliada respecto diso de cada tipo de cookie, a súa finalidade, destinatario, temporalidade etc… ).

Se as aceptou, non volveremos preguntarlle a menos que borre as cookies no seu dispositivo segundo indícase no apartado seguinte. Se quere revogar o consentimento terá que eliminar as cookies e volver configuralas.

Como deshabilito e elimino a utilización de cookies?
O Titular mostra información sobre a súa Política de cookies no banner de cookies accesible en todas as páxinas do Sitio web. O banner de cookies mostra información esencial sobre o tratamento de datos e permite ao Usuario realizar as seguintes accións:

ACEPTAR ou REXEITAR a instalación de cookies, ou retirar o consentimento previamente outorgado.
Obter información adicional na páxina de Política de Cookies.
Para restrinxir, bloquear ou borrar as cookies deste Sitio web (e as usada por terceiros) pode facelo, en calquera momento, modificando a configuración do seu navegador. Teña en conta que esta configuración é diferente en cada navegador.

Nas seguintes ligazóns atopará instrucións para habilitar ou deshabilitar as cookies nos navegadores máis comúns.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Que tipos de cookies utilízanse nesta páxina web?
Cada páxina web utiliza as súas propias cookies. Na nosa web utilizamos as que se indican a continuación:

SEGUNDO A ENTIDADE QUE O XESTIONA

Cookies propias:

Son aquelas que se envían ao equipo terminal do Usuario desde un equipo ou dominio xestionado polo propio editor e desde o que se presta o servizo solicitado polo Usuario.

Cookies de terceiros:

Son aquelas que se envían ao equipo terminal do Usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo editor, senón por outra entidade que trata os datos obtidos través das cookies.

No caso de que as cookies sexan servidas desde un equipo ou dominio xestionado polo propio editor, pero a información que se recolla mediante estas sexa xestionada por un terceiro, non poden ser consideradas como cookies propias se o terceiro utilízaas para as súas propias finalidades (por exemplo, a mellora dos servizos que presta ou a prestación de servizos de carácter publicitario a favor doutras entidades).

SEGUNDO A súa FINALIDADE

Cookies técnicas:

Son aquelas necesarias para a navegación e o bo funcionamento do noso Sitio web, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, contar visitas a efectos da facturación de licenzas do software co que funciona o servizo do Sitio web, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son, habilitar contidos dinámicos (por exemplo, animación de carga dun texto ou imaxe).

Cookies de análise:

Permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatístico da utilización que fan os usuarios do Sitio web.

Cookies de preferencias ou personalización:

Son aquelas que permiten lembrar información para que o Usuario acceda ao servizo con determinadas características que poden diferenciar a súa experiencia da doutros usuarios, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a mostrar cando o Usuario realiza unha procura, o aspecto ou contido do servizo en función do tipo de navegador a través do cal o Usuario accede ao servizo ou da rexión desde a que accede ao servizo etc.

SEGUNDO O PRAZO DE TEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS

Cookies de sesión:

Son aquelas deseñadas para solicitar e almacenar datos mentres o Usuario accede a unha páxina web.

Adóitanse empregar para almacenar información que só interesa conservar para a prestación do servizo solicitado polo Usuario nunha soa ocasión (por exemplo, unha lista de produtos adquiridos) e desaparecen ao terminar a sesión.

Cookies persistentes:

Son aquelas en as que os datos seguen almacenados no terminal e poden ser accedidos e tratados durante un período definido polo responsable da cookie, e que pode ir duns minutos a varios anos. A este respecto debe valorarse especificamente se é necesaria a utilización de cookies persistentes, posto que os riscos para a privacidade poderían reducirse mediante a utilización de cookies de sesión. En todo caso, cando se instalen cookies persistentes, recoméndase reducir ao mínimo necesario a súa duración temporal atendendo á finalidade do seu uso. Para estes efectos, o Ditame 4/2012 do GT29 indicou que para que unha cookie poida estar exenta do deber de consentimento informado, a súa caducidade debe estar relacionada coa súa finalidade. Debido a iso, é moito máis probable que se consideren como exceptuadas as cookies de sesión que as persistentes.

¿Qué son las cookies?
En inglés, el término “cookie” significa galleta, pero en el ámbito de la navegación web, una “cookie” es algo completamente distinto. Cuando accede a nuestro Sitio Web, en el navegador de su dispositivo se almacena una pequeña cantidad de texto que se denomina “cookie”. Este texto contiene información variada sobre su navegación, hábitos, preferencias, personalizaciones de contenidos, etc…

Existen otras tecnologías que funcionan de manera similar y que también se usan para recopilar datos sobre tu actividad de navegación. Llamaremos “cookies” a todas estas tecnologías en su conjunto.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen en el presente documento.

¿Para qué se utilizan las cookies en esta web?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona el Sitio Web. El objetivo principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, para recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. La información recogida en las cookies nos permite además mejorar la web, adaptarla a sus intereses como usuario, acelerar las búsquedas que realice, etc..

En determinados casos, si hemos obtenido su previo consentimiento informado, podremos utilizar cookies para otros usos, como por ejemplo para obtener información que nos permita mostrarle publicidad basada en el análisis de sus hábitos de navegación.

¿Para qué NO se utilizan las cookies en esta web?
En las cookies que utilizamos no se almacena información sensible de identificación personal como su nombre, dirección, tu contraseña, etc…

¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro Sitio Web es utilizada exclusivamente por nosotros, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “cookie de terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades externas que nos proporcionan servicios que mejoran la experiencia del usuario. Por ejemplo las estadísticas que se recogen sobre el número de visitas, el contenido que más gusta, etc…

¿Cómo puede evitar el uso de cookies en este Sitio Web?
Si prefiere evitar el uso de las cookies, puede RECHAZAR su uso o puede CONFIGURAR las que quiere evitar y las que permite utilizar (en este documento le damos información ampliada al respecto de cada tipo de cookie, su finalidad, destinatario, temporalidad, etc… ).

Si las ha aceptado, no volveremos a preguntarle a menos que borre las cookies en su dispositivo según se indica en el apartado siguiente. Si quiere revocar el consentimiento tendrá que eliminar las cookies y volver a configurarlas.

¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de cookies?
El Titular muestra información sobre su Política de cookies en el banner de cookies accesible en todas las páginas del Sitio Web. El banner de cookies muestra información esencial sobre el tratamiento de datos y permite al Usuario realizar las siguientes acciones:

ACEPTAR o RECHAZAR la instalación de cookies, o retirar el consentimiento previamente otorgado.
Obtener información adicional en la página de Política de Cookies.
Para restringir, bloquear o borrar las cookies de este Sitio Web (y las usada por terceros) puede hacerlo, en cualquier momento, modificando la configuración de su navegador. Tenga en cuenta que esta configuración es diferente en cada navegador.

En los siguientes enlaces encontrará instrucciones para habilitar o deshabilitar las cookies en los navegadores más comunes.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?
Cada página web utiliza sus propias cookies. En nuestra web utilizamos las que se indican a continuación:

SEGÚN LA ENTIDAD QUE LO GESTIONA

Cookies propias:

Son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el Usuario.

Cookies de terceros:

Son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean servidas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja mediante estas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias si el tercero las utiliza para sus propias finalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios que presta o la prestación de servicios de carácter publicitario a favor de otras entidades).

SEGÚN SU FINALIDAD

Cookies técnicas:

Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestro Sitio Web, como por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio del Sitio Web, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen).

Cookies de análisis:

Permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del Sitio Web.

Cookies de preferencias o personalización:

Son aquellas que permiten recordar información para que el Usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el Usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el Usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS

Cookies de sesión:

Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede a una página web.

Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el Usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión.

Cookies persistentes:

Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. A este respecto debe valorarse específicamente si es necesaria la utilización de cookies persistentes, puesto que los riesgos para la privacidad podrían reducirse mediante la utilización de cookies de sesión. En todo caso, cuando se instalen cookies persistentes, se recomienda reducir al mínimo necesario su duración temporal atendiendo a la finalidad de su uso. A estos efectos, el Dictamen 4/2012 del GT29 indicó que para que una cookie pueda estar exenta del deber de consentimiento informado, su caducidad debe estar relacionada con su finalidad. Debido a ello, es mucho más probable que se consideren como exceptuadas las cookies de sesión que las persistentes.